WARSAW OPEN

JAZZ
FORMACJE:
3 miejsce – formacja JDP KIDS do lat 11