13 Przegląd Szkoła Tańca Jagielski Dance Project

Toruński Klub Sportowy DANCEPRO

Od 2012 roku prowadzimy Toruński Klub Sportowy DANCEPRO. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia Klub został wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia nam to kreowanie kolejnych tanecznych inicjatyw z myślą o małych i dużych mieszkańcach Torunia.

Pierwszym zrealizowanym przez Klub projektem była organizacja obozu tanecznego w Tucholi w lipcu 2012 roku. W obozie wzięło udział kilkudziesięciu uczestników w różnym wieku. Zajęcia taneczne odbywały się kilka razy dziennie pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzięki czemu uczestnicy mogli zrobić niesamowite postępy. Czas poza zajęciami tanecznymi wypełniały gry i zabawy integracyjne oraz regeneracyjne.

Od września 2012 roku Klub prowadzi regularne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Torunia i okolic. Kursy taneczne to najważniejszy element całorocznego treningu, który wzbogacony jest o warsztaty taneczne, półkolonie i obozy taneczne. Na obozach naszymi gośćmi byli już m.in. Natalia Ruda Madejczyk, Piotr Jagielski, Kuba Mędrzycki, Jurij Żurajew, Katarzyna Kizior.

Z roku na rok nasze obozy, półkolonie oraz warsztaty cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki talentowi, systematyczności i pracowitości naszych tancerzy Klub stale się rozwija. Od 2013 roku jest reprezentowany przez grupy turniejowe na zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej. Z turniejów nasi reprezentanci zawsze wracają z medalami i pucharami.

Aktualnie Klub Sportowy DANCEPRO reprezentuje 13 formacji, miniformacje, duety i soliści. Naszymi sukcesami są m.in.

 • Mistrzostwa Europy IDO 2012Agata Stachowiak – 1 miejsce – jazz solo
 • Krajowe Mistrzostwa IDO Grójec 2013Agata Stachowiak – podwójna Mistrzyni Polski – 1 miejsce – jazz solo oraz 1 miejsce – modern solo
 • Mistrzostwa Polski WADF 2017 w Białych Błotach – cztery miejsca pucharowe dla formacji i miniformacji, w tym 1 miejsce formacja JDP JAZZ junior – Showcases Artistic Show 12-15 lat
 • Bydgoska Układanka Taneczna 2016 – 24 miejsca medalowe i pucharowe dla formacji, miniformacji, duetów i solówek, w tym aż 12 na najwyższym stopniu podium

Jesteśmy dumni, że możemy rozwijać talent i być częścią sukcesów naszych tancerzy!

Cele Klubu

 • promowanie idei uprawiania sportu w dziedzinie tańca
 • organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • kształtowanie postaw członków Klubu i wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport
 • organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych

Działania Klubu

 • organizowanie i prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie tańca
 • uczestnictwo w turniejach, rozgrywkach i imprezach sportowych
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 • organizowanie form wypoczynku letniego i zimowego
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, obozów sportowych i rekreacyjnych
 • współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej
 • współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i regionu oraz organizacjami sportowymi w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych do uprawiania sportu i rekreacji.