I Ogólne zasady

1. Obiekt przeznaczony jest do organizacji wydarzeń tanecznych, rekreacyjnych i sportowych. Możliwa jest również organizacja imprez zamkniętych, przyjęć i spotkań.

2. Obiekt wykonano w standardzie, który umożliwia bezpieczeństwo i wygodę pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku w obiekcie bez pisemnej zgody pracownika obiektu.

II Zasady porządkowe

1. W obiekcie zabrania się:

 1. wnoszenia do sal gorących napojów i posiłków;
 2. używania wulgaryzmów;
 3. wprowadzania zwierząt;
 4. wprowadzania rowerów i innych pojazdów;
 5. zaśmiecania;
 6. pozostawiania przedmiotów bez opieki w miejscach innych niż specjalnie do tego celu wyznaczonych;
 7. używania wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 8. handlu i akwizycji;
 9. naklejania i pozostawiania reklam;
 10. wnoszenia alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych;
 11. palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
 12. wnoszenia substancji palnych, żrących, farbujących;
 13. wnoszenia petard, fajerwerków i przedmiotów, które mogą być narzędziami agresji.

2. W obiekcie wyznaczone zostały wejścia, wyjścia i drogi komunikacyjne, które umożliwiają swobodne poruszanie się i ewakuację.

3. W obiekcie obowiązują:

 1. zasady prowadzenia ewakuacji;
 2. zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego;
 3. zasady alarmowania służb porządkowych.

4. W obiekcie znajdują się wyznaczone miejsca z określonym przeznaczeniem:

 1. sale taneczne;
 2. garderoby;
  – zaleca się korzystać z zasad użytkowania określonych przy wejściu do szatni. Osoby niestosujące się do tych zasad mogą zostać wyproszone z szatni przez pracownika obiektu;
  – zaleca się zabierać cenne przedmioty do sali;
 3. toalety;
 4. recepcja;
 5. przestrzeń do oczekiwania na zajęcia i na uczestników.

4. Do dyspozycji klientów przygotowane są bezpłatne miejsca postojowe na parkingu obok budynku.

5. Obiekt jest na bieżąco sprzątany i dostosowywany do oczekiwań użytkowników. W przypadku braku porządku, uszkodzenia lub ograniczenia funkcjonalności wyposażenia obiektu, prosimy zgłaszać wszelkie uwagi w recepcji.