Radosne dziecko

Nasze zajęcia przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej, prawidłowego kształtowania cech motorycznych i mają pozytywny wpływ na cały organizm. Dodatkową wartością płynącą z uczestnictwa w zajęciach dla dziecka są: wyżycie emocjonalne, rozładowanie nadmiaru energii, ukazanie inwencji twórczej i ekspresji ruchowej, odprężenie psychiczne, zniwelowanie stresów, podniesienie poczucia własnej wartości.

Nasze zajęcia przyczyniają się także do pokonania nieśmiałości poprzez ćwiczenia i zabawy wdrażane podczas zajęć, przygotowanie do pokazów oraz występy przed szeroką publicznością.