broadway jazz

Broadway Jazz to zajęcia, które łączą taniec i muzykę w pełnym wymiarze. Musicalowe hity, rytm, ekspresja – tego spodziewaj się na zajęciach.