GIMNASTYKA

Pięknie wykonane ruchy, gracja, gibkość i lekkość. Będziemy pracować nad zwiększeniem zakresu ruchowego i elastycznością całego ciała. Te elementy bardzo pozytywnie wpływają na sprawność organizmu. Dlatego jest to doskonały trening sam w sobie oraz uzupełnienie rozwoju tancerzy. Takie zajęcia realizowane są w programie szkoły baletowej, gdzie bardzo ważna jest wytrwałość i cierpliwość.