19 i 20 czerwca 2021 sali białej w szkole tańca Jagielski Dance Project zaprezentują się grupy uczęszczające na zajęcia taneczne w szkole tańca Jagielski Dance Project w sezonie 2020/21. Wszyscy uczestnicy zaproszeni są do udziału w pokazie swojej grupy. Szczegółowy program zostanie opracowany po zebraniu wypełnionych przez Państwa deklaracji udziału w wydarzeniu. Niewypełnienie formularza do dnia 4 czerwca jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału i opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu. W przypadku braku możliwości udziału prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej.

W przypadku decyzji o udziale w Przeglądzie:

1. Konieczny jest udział uczestnika we wszystkich zajęciach w czerwcu
2. Uczestnik wraz z opiekunem (w przypadku osób niepełnoletnich) musi stawić się w wyznaczonym miejscu zbiórki (jedna z sal w szkole) o umówionej godzinie przed występem grupy.
3. Uczestnicy, którzy będą występować w pokazach uczestniczą w imprezie bezpłatnie. Tancerze wpuszczani są do obiektu na podstawie listy obecności.
4. Publiczność ze względu na pandemię jest bardzo ograniczona tj. 2 osoby na jednego uczestnika. Opłata za wejście publiczności naliczona jest do konta każdego uczestnika zajęć, który weźmie udział w wydarzeniu.
5. Podczas występów publiczność musi zachować dystans i przebywać w pomieszczeniu w maseczkach ochronnych.
6. Stroje dla dzieci zostaną przygotowane lub zakupione przez rodziców według instrukcji nauczycieli, którzy trenują daną grupę. Jeżeli stroje będą kupowane przez instruktora, zostanie ustalona składka oraz termin wpłacania pieniędzy.
7. Podczas Przeglądu odpowiedzialność za dziecko bierze rodzic lub uprawniony opiekun do momentu przekazania uczestnika instruktorowi.

 

Formularz

już wkrótce dostępny…