Grafik zajęć

DZIEŃ
GODZINA
ZAJĘCIA
TRENER
SALA
środa
17:35-19:05
hip hop
Eva Sokurenko
sala malinowa
piątek
17:15-18:30
hip hop
Eva Sokurenko
sala żółta

Grafik zajęć weekendowych

TERMINGODZINYINSTRUKTORSALA
wkrótce

Trenerzy

Płatności

230 zł
składka miesięczna - płatna przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.

Dodatkowe informacje pojawią się wkrótce – nocka integracyjna, warsztaty w przerwie zimowej, wyjazdy na zawody i obóz

Galeria

Sukcesy grupy

w trakcie aktualzacji