brodnica 21-22 maja

JAZZ
FORMACJE:
1 miejsce – formacja JDP JAZZ KIDS do lat 11
1 miejsce – formacja JDP JAZZ 16+
2 miejsce – formacja JDP JAZZ MINI do lat 11
2 miejsce – formacja JDP JAZZ JUNIOR 12-15 lat