1 marca 2020 w Auli UMK – ul. Gagarina 11 zaprezentują się grupy uczęszczające na zajęcia taneczne w szkole tańca Jagielski Dance Project w sezonie 2019/20. Wszyscy uczestnicy zaproszeni są do udziału w pokazie swojej grupy. Pokazy będą podzielone na części. Każda część będzie trwała 60-90 minut. Szczegółowy program zostanie opracowany po zebraniu wypełnionych przez Państwa deklaracji udziału w wydarzeniu. Niedostarczenie zgody do dnia 9 lutego jest równoznaczne z rezygnacją z tej edycji Przeglądu. Prosimy o dostarczenie papierowej wersji zgody instruktorowi grupy, do recepcji szkoły lub wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej.

W przypadku decyzji o udziale w Przeglądzie:

1. Konieczny jest udział uczestnika we wszystkich zajęciach do dnia 1 marca oraz dodatkowych próbach jeżeli zostaną wcześniej zapowiedziane.
2. Uczestnik wraz z opiekunem (w przypadku osób niepełnoletnich) musi stawić się w Auli o umówionej godzinie w miejscu zbiórki, minimum 30 minut przed występem grupy. Przy wejściu do Auli wskazana zostanie szatnia, z której można korzystać, żeby przygotować się do pokazów. Szczegółowe informacje o godzinach występów przekażemy na ostatnich zajęciach przed Przeglądem oraz drogą mailową.
3. Uczestnicy, które będą występować w pokazach uczestniczą w imprezie całkowicie bezpłatnie. Tancerze wpuszczani są do obiektu na podstawie listy obecności. Wydarzenie jest biletowane. Koszt wejściówki to 12 zł (bilet normalny) lub 6 zł (bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej). Wejściówki będzie można nabyć w Auli przed rozpoczęciem imprezy. Dzieci do 3. roku życia mogą wejść na imprezę bezpłatnie.
4. Stroje dla dzieci zostaną przygotowane lub zakupione przez rodziców według instrukcji nauczycieli, którzy trenują daną grupę. Jeżeli stroje będą kupowane przez instruktora, zostanie ustalona składka oraz termin wpłacania pieniędzy.
5. Podczas Przeglądu odpowiedzialność za dziecko bierze rodzic lub uprawniony opiekun (każdy oprócz tancerza decydując się na udział w wydarzeniu, ponosi koszt biletu).
6. Jeżeli uczestnik będzie występował w kilku grupach, prosimy o wypełnienie jednej zgody i wypisanie wszystkich symboli grup.

 

Formularz

w przypadku niepełnoletniego uczestnika

Jeżeli nie pamiętasz symbolu grupy sprawdź go na stronie GRAFIK ZAJĘĆ

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w przypadku publikacji zdjęć i filmów zrobionych podczas imprezy w celach promocyjnych Jagielski Dance Project i wydarzenia.

Przeczytaj Regulamin strony internetowej