W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach i przedszkolach na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres  11.03-14.03.2020.

W okresie od 16 do 25 marca zajęcia nie będą się odbywać. Te zajęcia będziemy chcieli odrobić, wkrótce przekażemy termin odrabiania zajęć.

Zawieszenia karnetu można dokonać do godziny 8.00 w dniu zajęć.

Wyjątkiem są zajęcia w dniu 11.03.2020, kiedy można zgłosić zawieszenie karnetu 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zmian w grafiku zajęć, będziemy na bieżąco informować uczestników.

wnioski przyjmujemy do godziny 8.00 w dniu zajęć
Przeczytaj Regulamin strony internetowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji Uczestnika do wybranej grupy oraz kontakt w sprawach organizacyjnych związanych z rejestracją i realizacją zajęć.

Wyrażam zgodę na kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).