Zachowaj bezpieczeństwo

To naprawdę ważne, że te kilka prostych zasad pomoże nam funkcjonować w tym trudnym okresie, a przecież chodzi o to, żeby jak najdłużej wspólnie tańczyć i trenować.

 1. maseczka (przyłbica) w przestrzeni wspólnej – dotyczy pracowników, instruktorów, rodziców i dzieci powyżej 4 roku życia – w korytarzach, szatniach, toaletach – w sali trenujemy bez maseczek, ale maski zdejmujemy dopiero po wejściu do sali
 2. dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu – klamki to najbardziej narażone miejsca, bo musimy ich dotknąć wszyscy
 3. punktualność – nie ma sensu przyjeżdżać więcej niż 15 minut przed zajęciami, w tym okresie zalecamy wręcz skrócenie do minimum czasu, który spędzicie w szkole
 4. samodzielność – u dorosłych nie ma tego problemu, ale dzieci czasami przychodzą na zajęcia z dwójką rodziców… , jeśli to małe dzieci poniżej 6 roku życia, wiemy, że obecność rodzica często jest niezbędna, ale naprawdę zaufajcie swoim dzieciom i nam, bo dzielnie spędzą kilkadziesiąt minut same
 5. dystans – zachowaj jak największy dystans we wszystkich przestrzeniach wspólnych, nasz obiekt jest naprawdę duży i wszędzie można dotrzeć trzymając odległość od osób, z którymi nie musisz się kontaktować
 6. bezpieczny kontakt – pracujemy od 8.00 i najłatwiej w porannych godzinach wyjaśnić wszystkie niejasności z rozliczeniami oraz sprawami organizacyjnymi, zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Płatności najlepiej dokonuj przelewem albo bezdotykowo w recepcji.

Zasady Bezpieczeństwa – COVID 19

 1. Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego (1,5-2 m odległości) przy wejściu i całym obiekcie. W trakcie zajęć rodzice młodszych dzieci mogą przebywać na terenie szkoły, zachęcamy jednak rodziców starszych dzieci (od 6 lat) by czas wolny spędzać poza budynkiem szkoły.
 2. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk i wymaga dezynfekcji rąk wszystkich osób wchodzących i wychodzących z obiektu. Pojemniki z płynem do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do szkoły, przed każdą salą oraz toaletą.
 3. Na terenie obiektu we wszystkich częściach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety) obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Obowiązek dotyczy wszystkich osób, również dzieci powyżej 4 roku życia. Jeśli nie mogą Państwo założyć maseczki z powodów medycznych prosimy o noszenie na terenie szkoły przyłbicy. Obowiązek dotyczy wszystkich osób przebywających w szkole: zarówno uczestników zajęć, jak i rodziców. Prosimy także aby na terenie szkoły powstrzymać się od wykonywania czynności wymagających zdjęcia maseczki np. picie, jedzenie, rozmowy telefoniczne itp.
 4. W trakcie zajęć nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, uczestnicy mogą je zdjąć po wejściu do sali.
 5. W salach obowiązuje zakaz spożywania jedzenia.
 6. Pomiędzy zajęciami zaplanowane są 10-15 minutowe przerwy przeznaczone na przygotowanie sali (wywietrzenie, dezynfekcję) oraz wymianę uczestników zajęć.
 7. Zalecamy korzystanie z przelewów i elektronicznych form płatności za zajęcia. 
 8. Pracownicy administracji obsługujący klientów w recepcji,  w związku z osłonami postawionymi na ladach nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 9. Każdej z sal przydzielono odpowiednią szatnię. Zalecamy korzystanie z szatni oraz toalety przypisanej do sali, w której odbywają się zajęcia
  • sala czerwona i fioletowa – szatnia na I piętrze, toaleta w szatni,
  • sala żółta i niebieska – szatnia na parterze za recepcją, toaleta w szatni,
  • sala turkusowa, malinowa i biała – szatnia na parterze w głębi szkoły, toaleta w szatni,
  • chłopcy – szatnia męska na I piętrze, toaleta na parterze przy schodach.
 10. Prosimy o bezpieczny kontakt – pracujemy od 8.00 i najłatwiej w porannych godzinach wyjaśnić wszystkie niejasności z rozliczeniami oraz sprawami organizacyjnymi, zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.