WARSZTATY FERIE 2020

 

Zapraszamy na zimowe warsztaty taneczne dla juniorów i seniorów z grup turniejowych JDP.

Jest to świetna okazja do intensywnego rozwoju tanecznego i nabycia nowych umiejętności! W tym roku zajęcia odbywają się przez całe ferie, a zapisać można się na dowolną liczbę warsztatów, uwzględniając jedynie poziom zaawansowania zajęć.

Z kim?

Dla kogo?

Zajęcia odbywają się w ramach rozbudowanego programu rozwoju naszych tancerzy z grup turniejowych Jagielski Dance Project. Wszyscy uczestnicy regularnych zajęć grup turniejowych bez względu na trenowany styl tańca mogą zapisać się na zajęcia oznaczone jako poziom OPEN. Inne grupy dedykowane oznaczone są w grafiku przy poszczególnych zajęciach.

Grafik

I turnus - warsztaty - Szkoła Tańca Jagielski Dance Project
II turnus - warsztaty - Szkoła Tańca Jagielski Dance Project

Cennik

LICZBA ZAJĘĆ
do 18.01
od 19.01
za każdą lekcję
za każdą lekcję
12 - 16 lekcji
15,00 zł
20,00 zł
8 -11 lekcji
20,00 zł
25,00 zł
5 - 7 lekcji
25,00 zł
30,00 zł
1 - 4 lekcji
30,00 zł
35,00 zł

Zapisy

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz lub oddając w recepcji szkoły papierowy formularz, który można uzyskać podczas treningu od trenera.

Formularz zgłoszeniowy

Przeczytaj Regulamin strony internetowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji Uczestnika do wybranej grupy oraz kontakt w sprawach organizacyjnych związanych z rejestracją i realizacją zajęć.

Wyrażam zgodę na kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).