Zasady korzystania z kart sportowych

 

do 31.08.2021 honorujemy karty

 • MultiSport Classic MultiSport Plus, MultiActive, MultiSport Light, MultiSport Student
 • FitProfit
 • Medicover Sport – dawniej OK System

Przed każdymi zajęciami należy okazać kartę pracownikowi recepcji w celu zarejestrowania wizyty za pomocą terminala lub wysłać sms (Medicover Sport – OK SYSTEM). Brak rejestracji wizyty zobowiązuje uczestnika do opłacenia udziału w lekcji w formie pojedynczej lekcji.

Od września 2020 roku wprowadziliśmy opłatę rezerwacyjną – kaucję dla uczestników korzystających z kart Multisport, FitProfit, Medicover Sport – OK System

 • Rezerwacja miejsca w grupie zapewniona jest po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł.
 • Wystarczy jedna wpłacona kaucja, żeby uczestniczyć w zajęciach we wszystkich grupach, w których uczestnik zarezerwuje miejsce.
 • Rezerwacja miejsca obejmuje cały miesiąc zajęć. Wpłacając kaucję w październiku, rezerwacja miejsca zapewniona jest na cały październik.
 • Kaucja automatycznie odnawia się co miesiąc i należy uzupełnić ją do pełnej kwoty 100 zł przed pierwszymi zajęciami w nowym miesiącu.

 

gwarancja satysfakcji

Jeśli zajęcia nie spodobają Ci się, w pierwszym miesiącu możesz zrezygnować z rezerwacji miejsca i zwrócimy Ci pełną wartość kaucji. Pamiętaj, żeby zgłosić rezygnację najpóźniej dzień po zajęciach. W innym przypadku z kolejnej lekcji ściągnięta zostanie kaucja.

W przypadku regularnej obecności, z kaucji nie są pobierane żadne środki.

W przypadku nieobecności na zajęciach, w których uczestnik ma zarezerwowane miejsce, zostanie odjęte z kaucji 25 zł za każdą lekcję.

rezygnacja

Rezygnację z udziału w zajęciach można zgłosić najpóźniej w dniu ostatnich zajęć grupy w miesiącu. W innym przypadku wpłacona kwota przesuwa się automatycznie na kolejny miesiąc.

Przykład: Pani Ola zapisała się na zajęcia sexy ladies – chce zobaczyć jak wyglądają ale nie jest przekonana czy będzie na nie chodzić. W takim przypadku również trzeba zarezerwować miejsce na cały miesiąc. Dzięki temu jeśli zajęcia spodobają się, masz zagwarantowane miejsce w grupie. Jeśli jednak okaże się, że zajęcia nie spodobają się obowiązuje zasada Gwarancji Satysfakcji. Wystarczy nam zgłosić rezygnację bezpośrednio po zajęciach albo następnego dnia. Wówczas spróbujemy znaleźć inne zajęcia albo zwrócimy pełną kaucję. Taka zasada obowiązuje w pierwszym miesiącu zajęć w grupie.

Przykład: Pani Zuza chce zrezygnować z zajęć. Jeśli zrezygnuje w połowie miesiąca, przepadną jej zajęcia, które są jeszcze w tym miesiącu zaplanowane. Jeśli to będą 2 lekcje, to z kaucji pobierzemy 50 zł. Zachęcamy do wykorzystania rezerwacji miejsca w grupie do końca miesiąca i zakończenie zajęć w standardowym cyklu, wówczas zwrócona zostanie cała kaucja.

Przykład: Pani Karolina chodziła regularnie od września do połowy października. W październiku pojawiły się pierwsze nieobecności, które rozliczone będą z kaucji. Pani Karolina wyprowadziła się z miasta i nie będzie uczęszczać na zajęcia, ale zapomniała nas o  tym poinformować i przypomniało się jej 3 listopada. Zaczął się nowy miesiąc więc częściowa kaucja przeniosła się automatycznie na listopad i została wyzerowana. Dobrze się zastanów czy na koniec miesiąca chcesz kontynuować zajęcia! Nawet jeśli wybierzesz inne zajęcia, opłata dotyczy rezerwacji miejsca w grupie i zostanie pobrana.

dlaczego muszę wpłacić kaucję?

 • zajęcia taneczne charakteryzują się systematycznością i opłata rezerwacyjna ma zmobilizować do regularności w zajęciach, dzięki temu instruktor nie będzie tak często musiał wracać od materiału, który zrealizował na poprzednich zajęciach
 • dla bezpieczeństwa i zachowania kontroli – w przypadku ograniczeń liczby osób w grupach nie możemy mieć zapisanych osób, które nie uczestniczą w zajęciach i zajmują miejsca
 • w całej szkole zmieniliśmy system rozliczeń na miesięczny i chcemy dostosować opłaty wszystkich uczestników zajęć do podobnych zasad obejmujących taki sam cykl zajęć
 • musimy wiedzieć ile osób nie tylko chce wziąć udział, ale też opłaci zajęcia, żeby zachować ciągłość grupy pod kątem ekonomicznym
 • osoby, które regularnie uczestniczą w zajęciach nie odczują zmiany, pojedyncze nieobecności będzie można odrobić
 • doświadczenia klubów i szkół tańca, które wprowadziły kaucję potwierdzają, że działa to z korzyścią dla uczestników, instruktorów oraz organizatora zajęć

 

odrabianie zajęć

Kolejną zmianą będzie możliwość odrobienia zajęć na lekcjach, które albo są specjalnie przygotowane albo są w regularnym grafiku otwarte dla nowych osób. Rozkład zajęć do odrabiania będzie dostępny w recepcji szkoły i niebawem w Portalu Klienta.

W dniu obrabianych zajęć należy okazać kartę tak jak na regularnych zajęciach. Odrabianie można wykorzystać 2 razy na każdą grupę w każdym semestrze. Trzecia nieobecność w semestrze będzie już rozliczana z kaucji. W przypadku rezygnacji z zajęć i wycofaniu kaucji, brak odrobionych zajęć będzie wymagał rozliczenia wszystkich nieobecności z kaucji albo dopłaty.

Przykład: Pani Ewa zapisała się we wrześniu na salsę, przyszła na wszystkie wrześniowe zajęcia i chce kontynuować. 6 października są kolejne zajęcia, ale od 1 października Pani Ewa jest na zwolnieniu lekarskim. W ten sposób powstaje pierwsza nieobecność, którą Pani Ewa będzie mogła odrobić. Jeśli w październiku nie będzie w rozkładzie zajęć, które zainteresują Panią Ewę, może je odrobić np. w listopadzie – dopóki ma zarezerwowane miejsce w grupie salsy.

Przykład: Pani Ania chodzi na zajęcia już od września, w październiku miała jedną nieobecność, w listopadzie miała drugą i trzecią nieobecność, w związku z coraz rzadszymi wizytami rezygnuje z zajęć. Do końca listopada chodzi na zajęcia, zgłasza, że od grudnia nie będzie już chodzić na zajęcia i nie chce odrobić nieobecności. Wówczas z kaucji potrącone zostanie 50 zł czyli kwota za dwie nieobecności, których Pani Ania nie odrobiła.